100% dostępności telewizji w 10 lat!

Sejm RP pracuje aktualnie nad nowelizacją Ustawy o radiofonii i Telewizji, której elementem jest m.in. dostępność programów telewizyjnych dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych.
Organizacje pozarządowe przedstawiły swoje stanowisko podczas posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej utworzonej do pracy nad tą nowelizacją. Stanowisko to wyrażone zostało w liście skierowanym na ręce przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP oraz przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Senackiego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o radiofonii i Telewizji.

Link do listu w wersji DOC
Link do listu w formacie PDF

Dziś Głusi, niewidomi i słabosłyszący zaczynają wspólnie akcję petycja: 100% dostępności telewizji w 10 lat!
Przyłącz się do nas, wspólnie doprowadźmy do tego, aby za kilka lat, maksimum 10, programy telewizyjne były dostępne dla wszystkich, nie zależnie od tego, czy widzą i słyszą normalnie czy mają któryś z tych zmysłów (lub jednocześnie oba) uszkodzony.

Co Ty możesz zrobić w tej sprawie? Jak możesz pomóc?
Przede wszystkim Podpisz petycję!
Link do petycji

Zobacz treść petycji w PJM:
https://youtu.be/9D6tXRRhk3U

Przekaż informację o petycji znajomym oraz zachęć ich do jej podpisania

To tylko niektóre z propozycji – więcej poznasz na stronie: napisyplus.pl
Tam też znajdziesz wiele informacji oraz materiałów na temat napisów dla głuchych oraz słabosłyszących ale tak naprawdę pomocnych dla wszystkich.

 

Podstawowe fakty o napisach na żywo:

  • Zgodnie z prawem telewizje w Polsce muszą zapewnić zaledwie 10% programów z tzw. udogodnieniami – napisami, językiem migowym i audiodeskrypcją.
  • W Polsce nadawcy nadają średnio 18,5% programów z napisami, audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – KRRIT, 2017).
  • W Europie telewizje publiczne nadają średnio 66% programów z napisami i 13% z audiodeskrypcją (Europejska Unia Nadawców – EBU, 2016).
  • 80% osób, które korzystają z napisów w Wielkiej Brytanii, to osoby słyszące (np. obcokrajowcy, dla których angielski to drugi język, uczący się języka, osoby oglądające telewizję w pubach i innych głośnych miejscach).
  • Odbiorcy dostępnej telewizji to ok. 5 mln osób z wadami wzroku i słuchu, w tym osoby starsze.
  • Napisy i audiodeskrypcja nie utrudniają odbioru telewizji pełnosprawnym widzom – można je włączyć i wyłączyć.
  • Istnieją sprawdzone rozwiązania, które pozwalają dodawać napisy, audiodeskrypcję itłumaczenia migowe do programów na żywo.

 

Śledź na bieżąco jak przebiega proces legislacyjny.
Informacje i linki aktualizowane na stronie Fundacji Widzialni:
Link do strony widzialni.org

Zobacz, jak walczyliśmy o napisy w 2014 roku
Link do wpisu na stronie widzialni.org