3 marca to Światowy Dzień Słuchu

Światowa Federacja Zdrowia WHO alarmuje, że mamy do czynienia z globalną epidemią niedosłuchu. Problem ze słuchem dotyczy już 1,5 miliarda ludzi, a aż 430 milionów osób odczuwa go na tyle poważnie, że wymaga leczenia i wspierania się technologiami asystującymi.

Niepełnosprawność słuchu jest niewidoczna, często zupełnie niepotrzebnie ukrywana i uważana za wstydliwą! Nie bójmy się ujawniania problemów ze słuchem i upominania się o dostępność dla osób, które nie słyszą wcale lub mają odczuwalny ubytek słuchu.

 Co możesz zrobić dla osób słabosłyszących?

  • Zatroszczyć się o uzupełnienie komunikacji ustnej o komunikaty tekstowe: kartka z kluczowymi informacjami, notatka ze spotkania, napisy na ekranie na wydarzeniach.
  • Zapewnić widoczność ust, by osoba mogła wspomagać się czytaniem z ruchu warg.
  • Mówić wyraźnie, wolno, prostymi zdaniami. Zadawać pytania kontrolne weryfikujące, czy zostałeś dobrze zrozumiany.
    ·        wytłumić szumy, wyłączyć radio, przejść do innego pomieszczenia, zadbać o odpowiednią akustykę Sali, w której planujesz spotkanie.
  • poprawić przekaz dźwięku do aparatów słuchowych – poprzez pętle indukcyjne, systemy FM lub transmisję Bluetooth.
  • Zapewnić tłumacza języka migowego na wydarzeniach i w obsłudze administracji.
  • Zadbać o możliwość asysty (również zdalnej) dla osób słabosłyszących, jeśli zgłoszą taką potrzebę

 

Dziś – 3 marca o 14:30- z okazji Światowego Dnia Słuchy w parlamencie europejskim zorganizowana zostanie spotkanie „Aby słuchać dobrze, słuchaj ostrożnie” – LINK DO SPOTKANIA