Dostępność dla słabosłyszących

Szkolenie on-line na ZOOM,
2 lutego 12:00-13:30

Serdecznie zapraszamy na szkolenie na temat rozwiązań wspomagających dostępność dla ludzi słabosłyszących. W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami technicznymi, których wdrożenie jest zgodne z wymogami prawa dotyczącego dostępności.

W trakcie szkolenia podjęte zostaną następujące tematy:

 • Kto to jest osoba słabosłysząca,
 • Czy ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i ustawa o zapewnianiu dostępności to jedyne akty prawne, w których mowa o dostępności dla osób słabosłyszących,
 • Jakie są wymagania ustawowe w zakresie dostępności dla osób słabosłyszących,
 • co to jest pętla indukcyjna, jakie są jej rodzaje, gdzie należy ją stosować,
 • Jakie są wady i zalety poszczególnych rodzajów pętli indukcyjnych,
 • Co to jest system FM i gdzie się sprawdzi a gdzie nie,
 • Język migowy, a słabosłyszący,
 • Dostępność cyfrowa, a osoby słabosłyszące,
 • Jak przyśpieszyć oraz ułatwić dodawanie napisów do multimediów w języku polskim.

Szkolenie kierowane jest do:

 • Koordynatorów dostępności,
 • Pracowników podmiotów publicznych,
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie dostępności w różnych instytucjach,
 • Pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych,
 • Osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów słuchowych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką dostępności.

Gdzie i kiedy:

Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie Zoom we wtorek 2 lutego 2021 r. o godzinie 12:00.

Zapisy na szkolenie:

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/BAdW4FtJXyzL8bns5

W razie problemów prosimy o kontakt pod adresem e-mail biuro@transgresja.org.pl

W przypadku istnienia specjalnych potrzeb (np. możliwość korzystania z napisów albo tłumaczenia na Polski Język Migowy też prosimy to podać.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają 1 lutego potwierdzenie drogą mailową wraz z podaniem linku do spotkania na zoomie oraz krótką instrukcją jak do spotkania dołączyć i w nim uczestniczyć, w tym m.in. jak korzystać z napisów (przekazu tekstowego), który będzie realizowany w celu zapewnienia dostępności szkolenia dla osób słabosłyszących.

Ze względów technicznych ilość miejsc jest ograniczona.

Szkolenie poprowadzą:

 • Krzysztof Wostal, trener, audytor, ekspert dostępności z doświadczeniem niepełnosprawności wzroku i słuchu. Ceniony w środowisku mówca, wykładowca, dziennikarz.
 • Grzegorz Kozłowski, informatyk, ceniony w środowisku specjalista z zakresu metod komunikacji oraz technologii wspomagających słuch – promotor m.in. pętli indukcyjnych. Osoba głuchoniewidoma, komunikująca się między innymi za pomocą alfabetu Lorma (dotyk do dłoni). Członek Polskiej Rady Języka Migowego. Działacz społeczny na rzecz osób z niepełnosprawnością z ponad 30-letnim doświadczeniem. Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Łukasz Dawidziuk, Dyrektor Handlowy firmy DSM Intelligence. Działacz na rzecz ułatwiania instytucjom publicznym przystosowania się do ustawy o dostępności cyfrowej.

Organizatorzy szkolenia:

 • Fundacja Transgresja – wspierająca w przekraczaniu granic związanych z niepełnosprawnościami. Specjalizuje się we wdrażaniu dostępności i zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Prowadzi audyty dostępności, szkolenia z obsługi klienta, oferuje pomoc w produkcji materiałów filmowych dostępnych dla osób głuchych i słabosłyszących.
 • Polska Fundacja Osób Słabosłyszących – działająca na rzecz osób słabosłyszących, specjalizująca się we wdrażaniu technologii wspomagających dostępność dla osób słabosłyszących: pętle indukcyjne, wspomaganie webinariów, napisy na żywo i tłumaczenie na Polski Język Migowy.
 • DSM Intelligence Sp. z o.o. – firma, która jako pierwsza w Polsce opracowała narzędzie służące do dodawania i edycji napisów do multimediów wykorzystujące sztuczną inteligencję. Organizacja, która uprościła sposób dodawania napisów czyniąc go bardziej dostępnym dla szerszej grupy odbiorców.

Udogodnienia:

W razie zgłoszenia takiej potrzeby ze strony uczestników, organizatorzy szkolenia postarają się zapewnić napisy na żywo, tłumacza na język migowy, technologie wspomagające słyszenie (dobre mikrofony mówców).

W razie potrzeby zapewniamy wsparcie techniczne w zakresie instrukcji i prowadzenia korzystania z komunikatora ZOOM.

Informacja organizacyjna

Na szkolenie zakwalifikujemy tylko pierwsze 100 zainteresowanych osób. W dzień poprzedzający szkolenie otrzymają one maila z informacjami technicznymi, w tym z linkiem do szkolenia.

Pozostałe osoby zainteresowane tematem otrzymają od nas informacje o alternatywnej metodzie otrzymania prezentowanych na szkoleniu informacji np. kolejny termin webinarium lub fakt, że będzie ono z opóźnieniem dostępne na YouTube.