Kontakt

Adres do korespondencji:
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
01-441 Warszawa,
ul. Deotymy 41
adres elektroniczny: biuro@pfos.org.pl,
www.pfos.org.pl;
telefon: +48 691 102 414 / +48 511 760 440

Prezes Zarządu:
Grzegorz Kozłowski
e-mail: grzegorz.kozlowski@pfos.org.pl
tel. kom.: +48 503 134 432

Główny specjalista ds. pętli indukcyjnych:
Bogusław Kozłowski
e-mail: boguslaw.kozlowski@pfos.org.pl
tel. kom.: +48 502 085 987

Dane rejestrowe:
NIP: 5562751731
REGON: 341250879
KRS: 0000412862

Nasze konto:
Polska Fundacja Osób Słabosłyszących
01-441 Warszawa
ul. Deotymy 41
nr konta: 72 1240 2063 1111 0010 9255 1438