Mazowiecki Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących wraz z Partnerami:

Polskim Związkiem Głuchych
www.pzg.org.pl

Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
www.psoni.org.pl

Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi
www.otwartedrzwi.pl

Fundacją Aktywizacja
www.aktywizacja.org.pl

Fundacją Vis-Maior
www.fundacjavismajor.pl

mają zaszczyt zaprosić do udziału w Mazowieckim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 13 października 2017 roku, w godzinach 10:00 – 14:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23-25 w Warszawie.
Konwenty Regionalne odbywają się w kilkunastu miastach całej Polski jako
wydarzenia przygotowujące do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się pod hasłem „Za niezależnym życiem”
25 października 2017 roku w Warszawie.

Zaproszenie w języku migowym:

Podczas Kongresu będziemy dyskutować o nowym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz wspólnie wypracujemy priorytety dla Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i założenia dla nowych ustaw wdrażających ten system.

Mazowiecki Konwent regionalny będzie okazją do zgłoszenia swoich propozycji dotyczących wymienionych powyżej kwestii. Będzie również okazją do spotkania, wymiany poglądów oraz wypracowywania wspólnych postulatów.

Miejsce, w którym odbywać się będzie Mazowiecki Konwent Regionalny, dostępne jest dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zapewniamy także tłumacza Polskiego Języka Migowego, pętlę indukcyjną, system FM Symultaniczny Przekaz Tekstowy, wsparcie wolontariuszy.

 

Udział w Konwencie jest całkowicie bezpłatny.

Program Mazowieckiego Konwentu Regionalnego jest do pobrania tu: ramowy program

Zgłoszenia na Mazowiecki Konwent Regionalny można przesyłać e-mailem na adres: konwentmazowiecki@pfos.org.pl, formularz zgłoszeniowy do pobrania (tu link do pobrania formularza w formacie DOC) lub za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmqjMUS2lT1INjF0J-ZHd8Ay2rknLYlz4niWrIFsoE2oEdWg/viewform?usp=sf_link

Szczegóły oraz aktualne informacje na temat III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami można znaleźć na stronie:

http://konwencja.org/czego-szukasz-iii-kongres-osob-z-niepelnosprawnosciami-2017/

Z propozycjami założeń do nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ustaw wdrażających ten system można się zapoznać tu:
http://konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/
Istnieje tam możliwość zgłoszenia uwag, postulatów itp.

 

Wciąż trwają zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Zachęcamy do zarejestrowania się poprzez formularz on-line znajdujący się tu:

Formularz zgłoszeniowy on-line 2017

 

Informacji organizacyjnych na temat Mazowieckiego Konwentu Regionalnego udzielają:

– Grzegorz Kozłowski: grzegorz.kozlowski@pfos.org.pl, telefon: 503 134 432

– Monika Nowak: monika.nowak@pfos.org.pl, telefon: 691-102-414, 511-760-440.

W przypadku pytań – zapraszamy do kontaktu.

 

Dokumenty do pobrania: