Dzień 3 marca Międzynarodowym Dniem Ochrony Słuchu

zdjęcie pękniętego jajka kury ze słuchawkami założonymi na nie

Nadstawcie uszu 3 marca!

Ponad 360 milionów osób ma ubytek słuchu, co stanowi 5 procent ludności na świecie. Wśród dorosłych 15% ma ubytek słuchu. Taka cyfra zdumiewa tym bardziej, że utracie słuchu u niektórych osób można było zapobiec – podkreśla Międzynarodowa Federacja Osób Słabosłyszących (IFHOH). 

Międzynarodowa Federacja Osób Słabosłyszących (IFHOH) przyłącza się do Światowej Organizacji Zdrowia – obie organizacje chcą wspólnie zwrócić uwagę na potrzebę zapobiegania szkodzeniom słuchu, ustanawiając dzień 3 marca Międzynarodowym Dniem Ochrony Słuchu (International Ear Care Day).

W tym roku przy okazji tej daty zwracamy szczególną uwagę na utratę słuchu spowodowaną niebezpiecznym używaniem osobistych urządzeń audio, takich jak smartfony i odtwarzacze MP oraz narażaniem się na szkodliwe natężenie dźwięku w lokalach rozrywkowych. Jak zauważyła Światowa Organizacja Zdrowia „słuch jest cennym darem, który ma wpływ na rozwój edukacyjny, zawodowy i społeczny”.

Ruth Warick, prezes IFHOH, zauważa, że utracie słuchu z powodu nadmiernego hałasu dla rozrywki można zapobiec. „Zachęcamy wszystkie osoby do zachowania szczególnej ostrożności, do ściszania swoich urządzeń, nie tylko podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Słuchu, ale przez cały rok.”

Jako członek Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących dołączamy się do akcji i mówimy wszystkim słyszącym:

Nadstawcie uszu 3 marca! Tego dnia chcemy Wam przekazać ważną wiadomość: ze słuchem należy obchodzić się jak z jajkiem… Od najmłodszych lat! Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci…

IFHOH jest międzynarodową federacją non-profit działającą na rzecz osób słabosłyszących, stanowi ona platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy jej członkami i zainteresowanymi stronami. IFHOH i Europejska Federacja Osób Słabosłyszących (EFHOH) współpracują w celu promowania lepszego zrozumienia problemu utraty słuchu oraz poprawienia dostępności dla osób słabosłyszących. IFHOH jest zarejestrowany w Niemczech i ma specjalny status doradczy przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC).
Więcej informacji na stronie internetowej IFHOH:
www.ifhoh.org

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących jest członkiem EFHOH.

Na podstawie informacji prasowej IFHOH

Więcej informacji:
Ruth Warick, IFHOH Prezes
president@ifhoh.org