Jesteś słabosłyszący? Zmieniaj świat wokół siebie!

Czujesz się wykluczony? Widzisz, że łamane są prawa osób słabosłyszących? Korzystaj ze wsparcia Monitoringu obywatelskiego Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami! 

Czym jest Monitoring Obywatelski? 

Monitoring Obywatelski to system, który pozwala na zgłaszanie indywidualnych spraw przez Internet. Informacja o problemie trafi do ekspertów, którzy bezpłatnie pomogą Ci w jego rozwiązaniu.

Oprócz doradzania zgłaszającym, prowadzone są także interwencje na podstawie zgłoszeń. Na stronie udostępnione są również wzory pism, które pomogą w walce o swoje prawa.

Na stronie www.monitoringobywatelski.firr.org.pl przyjmowane są zgłoszenia o naruszeniach w obszarach takich jak: edukacja, praca, zabezpieczenie społeczne, dostępność informacji, wybory, ubezwłasnowolnienie, psy przewodniki i dostępność architektoniczna.

UWAGA! Możesz też zgłosić dobre praktyki działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami!

 

To działa! 

Od września 2014 roku zgłoszono już 322 przypadki łamania praw osób z niepełnoprawnościami. Ponad połowa zgłoszeń – aż 161 – dotyczyła naruszeń w obszarze edukacji. 58 zgłoszeń to problemy związane z zabezpieczeniem społecznym, natomiast 44 zgłoszeń przedstawiało trudności dotyczące dostępności informacji. W pozostałych obszarach zgłoszenia rozkładały się równomiernie. Spośród wszystkich zgłoszonych przypadków 277 zostało już rozwiązane, a pozostałe są w toku.

 

Ty też możesz zmienić polską rzeczywistość! 

Jako osoba słabosłysząca masz prawo do rozumienia mowy w miejscach publicznych. Jeśli placówka publiczna (np. szkoła, urząd, bank czy instytucja kultury) nie zadbała o wsparcie rozumienia mowy dla osób z ubytkiem słuchu (pętlę indukcyjną, system FM, napisy itp.), a Twoje indywidualne działania nic nie dały, koniecznie skorzystaj z pomocy Monitoringu Obywatelskiego!

Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego m.in. w partnerstwie z: Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych i Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących promowała Monitoring w ramach projektu „Przyjazna, dostępna przestrzeń dla osób słabosłyszących”.

Projekt jest finansowany z dotacji w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.