European Federation of Hard of Hearing People

logo Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących

Federacja jest członkiem International Federation of Hard of Hearing People. Wchodzi również w skład europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum – EDF).

Jej obecna siedziba znajduje się w Londynie. Przewodniczącym EFHOH jest Marcel Bobeldijk (słaboslyszący Holender), a w skład Zarządu wchodzi Lidia Smolarek-Best – słabosłysząca Polka, której los polskich słabosłyszących nie jest obojętny i która odegrała ważną rolę przy tworzeniu naszej Fundacji.

EFHOH została założona w 1993 roku w Bad Berleburg w Niemczech.

Federacja zrzesza aktualnie 29 organizacji reprezentujących osoby słabosłyszące z 21 krajów.

EFHOH wypracowała i upowszechnia następujące kluczowe dokumenty:

  • Wytyczne dostępności przestrzeni publicznej (EFHOH Accessibility Guidelines)
  • Dyrektywę z Wintertuhr
  • Deklarację Praską

Na działania statutowe Federacji składają się:

  • promowanie współdziałania i wymiany informacji między organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się słabosłyszącymi i tracącymi słuch
  • badanie problemów spowodowanych uszkodzeniami słuchu
  • współpraca z rządami poszczególnych krajów i organizacjami europejskimi chroniącymi interesy osób słabosłyszących, zajmujących się zapobieganiem i leczeniem wad słuchu, a także rehabilitacją osób dotkniętym problemem słyszenia
  • badania naukowe dotyczące wad słuchu i promowanie technicznych rozwiązań, a także zachęcanie do udziału w wyżej wymienionych inicjatywach osób słabosłyszących i tracących słuch
  • kształtowanie w osobach z wadami słuchu ich pozytywnego stosunku do nich samych oraz do ich roli w społeczeństwie
  • promowanie tolerancji i zrozumienia dla problemu niedosłuchu w społeczeństwie
  • budowanie pozytywnego wizerunku osób słabosłyszących

Szczegółowe informacje o EFHOH i aktualności (w języku angielskim) znajdują się na stronie:
http://www.efhoh.org