Kim jesteśmy

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących jest założoną w 2012 roku organizacją zajmującą się szeroko rozumianą działalnością na rzecz osób dotkniętych dysfunkcją narządu słuchu. Obecna siedziba Fundacji mieści się w Warszawie.

Fundacja jest członkiem European Federation of Hard of Hearing People (Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących).

logo Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących

Działamy w oparciu o założenia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, gwarantującym wszystkim osobom niepełnosprawnych – w tym osobom słabosłyszącym – równy dostęp do informacji, edukacji, usług oraz wydarzeń społecznych, kulturalnych czy politycznych.

Konwencja została ratyfikowana przez większość krajów europejskich (w tym Polskę, która uczyniła to 6 września 2012 roku), dokument ten jest bazą wszelkich działań EFHOH.

Pełny tekst konwencji znajduje się na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001169