Statut fundacji

Statut Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących można znaleźć pod tym linkiem STATUT PFOS