Pętla? To działa!

Pętla? To działa! 

Międzynarodowe środowisko słabosłyszących zabiega o montaż pętli w różnych obiektach, dociekając swoich praw do rozumienia mowy w przestrzeni publicznej. W krajach, takich jak Wielka Brytania, Szwecja czy Szwajcaria można spotkać pętle indukcyjne niemal wszędzie – od domofonów, kas sklepowych, biletowych, po taksówki, kościoły, opery i sale koncertowe!

W Polsce pętle indukcyjne są nadal rzadkością, a zdarza się, że te istniejące są wyłączone lub nie działają właściwie. Słabosłyszący, którzy mieli pecha natknąć się na nie, nabierają przekonania, że to rozwiązanie nie dla nich. Bywa też, że pętla jest i działa, ale administrator obiekt nie zadbał o odpowiednie oznaczenie…

Pętle indukcyjne to najbardziej przyjazne, efektywne i uniwersalne systemy, umożliwiające osobie z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym, prawidłowe słyszenie w sytuacjach „społecznych”.
Dyrektywa EFHOH Wintertuhr, 25-27 września, 2009

 

Kilka faktów o pętli indukcyjnej w przestrzeni publicznej 

Żeby pętla indukcyjna dawała maksymalne korzyści, musi być zaprojektowana i zainstalowana zgodnie z wymaganiami normy PN EN 60118-4:2007. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących jako jedyna organizacja w kraju wydaje certyfikat zaświadczający prawidłowe działanie pętli zgodnie ze standardami European Federation od Hard of Hearing People (EFHOH – Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących).

Widząc ten znak, możesz być pewny, że pętla w oznaczonym nim miejscu działa i jest użyteczna:

symbol pętli indukcyjnej wraz z certyfikatem PFOS

Po co nam norma? 

Obowiązująca w Polsce norma PN EN 60118-4:2007 określająca parametry jakie muszą spełniać pętle indukcyjne gwarantuje osobie słabosłyszącej – niezależnie od kraju, w którym się znajduje i typu obiektu – maksymalne korzyści i bezpieczeństwo.

  • Polscy użytkownicy aparatów i implantów słuchowych często nie mają świadomości co do istnienia cewki indukcyjnej i prostego sposobu jej włączania – a ta świadomość jest niezbędna do korzystania z pętli.
  • Protetycy słuchu w Polsce często nie informują swoich pacjentów o cewce, a nawet ją wyłączają bez porozumienia z pacjentem.
  • Osoby zarządzające placówkami publicznymi, mogące podjąć decyzję o wydatkowaniu publicznych pieniędzy na montaż pętli, uważają, że skoro osoby słabosłyszące się ich nie domagają, to pętle są niepotrzebne…

To od nas, słabosłyszących, zależy, czy przestrzeń wokół nas będzie nam przyjazna. Warto poprosić protetyka o odpowiednie ustawienie aparatu tak, byśmy mogli korzystać cewki i przekonać się na własnych uszach, jak pomocna może być prawidłowo zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Masz prawo rozumieć! 

Warto uświadomić sobie swoje prawo – jako osoby niepełnosprawnej, będącej obywatelem naszego kraju – do rozumienia mowy. Gwarantuje nam ono równy dostęp do edukacji, życia społecznego, kulturalnego, politycznego czy usług. A dostęp do tych sfer życia nie będzie równy, jeśli nie będziemy rozumieć, coś się do nas mówi.

Pomóż budować nam mapę miejsc przyjaznych osobom słabosłyszącym!

Zgłoś nam miejsce, w którym pętla indukcyjna działa prawidłowo lub w którym w inny sposób zadbano o wsparcie rozumienia mowy przez osoby słabosłyszące. Podziel się informacją z nami i innymi słabosłyszącymi.

Napisz do nas: biuro@pfos.org.pl