Kościoły oraz inne miejsca kultu

Świątynie, domy modlitwy oraz inne budynki sakralne to przeważnie obiekty najmniej przyjazne pod względem akustycznym dla osób słabosłyszących. Panuje w nich pogłos, gwar, głośniki nierzadko są instalowane wysoko. Aparat słuchowy i procesor mowy implantu słuchowego wzmacnia nie tylko dźwięk pochodzący z głośników, ale także wszystkie te zakłócenia.

Możesz się o tym łatwo przekonać, gdy posłuchasz poniższych, krótkich nagrań:

  1. Oto jak słyszy w kościele osoba słabosłysząca mająca aparat słuchowy, gdy stoi w pobliżu drzwi wejściowych:

     

  2. A oto jak słyszy w kościele ta osoba, gdy stoi w tym samym miejscu, ale zainstalowana jest pętla indukcyjna:
  3. A teraz posłuchaj, jak słyszy osoba słabosłysząca będąc wewnątrz kościoła w odległości 5 m od wysoko zawieszonego głośnika:
  4. I na koniec jeszcze jedno nagranie – oto jak odbiera dźwięk osoba słabosłysząca znajdująca się w odległości 5 m od głośnika jednak w kościele jest zainstalowana pętla indukcyjna:

Widzisz więc, jak ważne jest, aby w całym kościele lub znaczącej jego części znajdowała się pętla indukcyjna.
Ważne też, aby w przynajmniej jednym konfesjonale była zainstalowana tzw. Stanowiskowa/okienkowa pętla indukcyjna – wówczas słabosłyszący penitent będzie dobrze słyszał i rozumiał spowiednika.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pętli indukcyjnych, chcesz zgłosić fakt, że w konkretnym kościele pętla nie działa, chcesz zasięgnąć rady jaka pętla powinna być zainstalowana w konkretnym kościele albo po prostu chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami na temat pętli indukcyjnych napisz do nas na adres:
petleindukcyjne@pfos.org.pl