Czas na zmiany! Osoby z niepełnosprawnościami muszą uzyskać wsparcie

12 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele licznych organizacji społecznych zaprezentowali deklarację przyjętą przez uczestników III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami oraz założenia dla Nowego Systemu Wsparcia.

Obecnie osoby z niepełnosprawnościami wciąż pozostawione są na marginesie życia społecznego. Wiele instytucji jest niedostosowanych do ich potrzeb, a prawa zbyt często nie są traktowane poważnie, z należytą uwagą i poszanowaniem godności. Choć ratyfikowana przez Polskę Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami gwarantuje im wsparcie, blisko sześć milionów osób wciąż spotyka się z trudnościami w zdobyciu wykształcenia, znalezieniu pracy, a nawet zawarciu małżeństwa. W tej sytuacji oczywista jest potrzeba zmian! Zarówno na poziomie przepisów ogólnokrajowych, jak i lokalnych.

Warszawska konferencja odbyła się 12 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim, w Pałacu Kazimierzowskim. Stanowiła ona kontynuację działań, które rozpoczęły się podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami już w 2015 roku. Podczas konferencji nastąpiło uroczyste zaprezentowanie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia osób z niepełnosprawnościami a także deklaracji, która własnoręcznie została podpisana przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji.

Zaproponowane rozwiązania to efekt wielu dyskusji i konsultacji, a ich celem jest stworzenie osobom z niepełnosprawnościami możliwości godnego, niezależnego życia z takimi samymi prawami, jakie mają pozostali obywatele. Tylko wprowadzając nowe podejście i kompleksowy system wsparcia możemy spowodować, że osoby z niepełnosprawnościami nie będą traktowane jak drugorzędni członkowie społeczeństwa. Będą mogły decydować o własnym życiu – m.in. gdzie mieszkają, pracują, uczą się. Będą mieć możliwość decydowania o założeniu rodziny, dysponowania własnymi dochodami, brania udziału w wyborach, referendach, czy wybierania jak i gdzie spędzają czas wolny.

Konferencja była okazją do wypowiedzi przedstawicieli organizacji społecznych, które czynnie włączyły się w wypracowanie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. To również efekt licznych konsultacji, które zostały poczynione oraz Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który jako jedyny podjął się tak szeroko rozumianych zmian systemowych. Kilka tysięcy osób wspólnymi siłami zaangażowało się, by osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej i tak, jak same tego chcą.

 Podczas konferencji – po licznych uwagach i konsultacjach – przedstawiono proponowane założenia nowego systemu wsparcia m.in. dla usług społecznych na rzecz niezależnego życia, opieki wytchnieniowej, zintegrowanych usług osobistych oraz mieszkalnictwa wspomaganego.

Priorytetem są dla nas prawa człowieka. Chcemy przekazać założenia na ręce decydentów. Chcemy, aby w końcu wzięto odpowiedzialność za los osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Stąd III Kongres, stąd konsultacje i liczne spotkania, stąd założenia, nad którymi wspólnie pracujemy. Pora odpowiedzieć na rzeczywiste problemy osób z niepełnosprawnościami.

Tylko dzięki zaangażowaniu różnych podmiotów, możliwe będzie przeprowadzenie zmian, które zrównają prawa osób z niepełnosprawnościami z prawami reszty obywateli. ­– mówi pan Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Liczymy również na kooperację ze strony władz, zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Organizatorzy, jak i uczestnicy konferencji, zgodnie twierdzą, że spotkanie i podpisanie deklaracji były ważne i bardzo potrzebne. Był to pierwszy krok w procesie wdrażania zmian, jakie powinny zostać dokonane przez władze administracji zarówno centralnej, jak i lokalnej.

 

Dokumenty do pobrania: