Przewodnik po badaniach słuchu

WIEK / BADANIE OTOEMISJA AKUSTYCZNA ASSR (PRÓG SŁUCHU) w śnie fizjologicznym TYMPANOGRAM „3D” (absorbancje) AUDIOGRAM ZABURZENIA KONCENTRACJI SŁUCHOWEJ APARATY SŁUCHOWE
0-6 m-cy 1 x przed ukończeniem 6 mies. 1 x przed ukończeniem 6 mies. W przypadku trwałego uszkodzenia słuch: PRZED 6 mies.
6 m-cy – 2 lata 1 x w roku 1 x w roku co 6 miesięcy lub objawy chorobowe W przypadku trwałego uszkodzenia słuch:
W TRYBIE PILNYM
2 – 4 lata 1 x w roku co 6 miesięcy lub objawy chorobowe W przypadku trwałego uszkodzenia słuch:
W TRYBIE PILNYM
4 – 6 lat co 6 miesięcy lub objawy chorobowe 1 x w roku lub objawy chorobowe 1 x w wieku 4 lat W przypadku trwałego uszkodzenia słuch:
W TRYBIE PILNYM
6 – 8 lat objawy chorobowe 1 x w roku lub objawy chorobowe przy podejrzeniu zaburzeń koncentracji słuchowej W przypadku trwałego uszkodzenia słuch:
W TRYBIE PILNYM
8 – 100+ lat objawy chorobowe 1 x w roku lub objawy chorobowe przy podejrzeniu zaburzeń koncentracji słuchowej

 

Zalecana procedura jaką Pacjent powinien przejść celem zdiagnozowania problemów ze słyszeniem

BADANIA SŁUCHU
Wykonuje Dyplomowany Protetyk Słuch;
wyniki badań wykażą:
NIEDOSŁUCH CZASOWY
(stany chorobowe)
ZABURZENIA KONCENTRACJI
SŁUCHOWEJ
NIEDOSŁUCH TRWAŁY
(brak możliwości leczenia)
LARYNGOLOG TERAPEUTA SŁUCHU DYPLOMOWANY PROTETYK SŁUCHU
LECZENIE STANÓW CHOROBOWYCH TERAPEUTA SŁUCHOWA DOBÓR APARATÓW SŁUCHOWYCH
2-3 tygodnie po zakończeniu leczenia
POWTÓRZENIE BADAŃ SŁUCHU
przez Protetyka słuchu
SYSTEMATYCZNE KONTROLE 1 RAZ W ROKU KONTROLA SŁUCHU I APARATÓW SŁUCHOWYCH lub
W RAZIE POTRZEBY PACJENTA

Przewodnik po badaniach słuchu opracowała pani Ewa Brzezina – niezależny dyplomowany protetyk słuchu, technik obiektywnych badań słuchu oraz terapeuta centralnych zaburzeń słuchu metodą K. Johansena.

Pani Ewa z osobami słabosłyszącymi pracuje nie tylko zawodowo, ale także w ramach wolontariatu m.in. dla Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO” w Warszawie oraz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „SURDO” z Włocławka.

W pracy ceni sobie niezależność – podkreśla, że „nie pracuje dla żadnej korporacji wciskającej aparaty słuchowe”, co daje jej możliwość indywidualnego podejścia, pracy oraz diagnostyki każdej osoby z problemem niedosłuchu.