Seminarium – Sztuka udostępniania

seminarium Sztuka udostępniania

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Sztuka udostępniania” – 24.11.2023 / godz. 09:00
Muzeum Śląskie w Katowicach / ul. T. Dobrowolskiego 1

Seminarium dotyczyć będzie relacji pomiędzy identyfikacją językową a tożsamością kulturową oraz różnych sposobów komunikacji określających nasze miejsce w kulturze. 

Seminarium z udziałem gości, samorzeczników środowisk osób  głuchych, słabosłyszących, głuchoniewidomych.

Seminarium będzie dostępne on-line na Facebooku  i  kanale YouTube Muzeum Śląskiego w godzinach 9.00–15.00 24 listopada

Seminarium będzie tłumaczone na polski język migowy oraz na polski język foniczny.
Podczas wydarzenia będą dostępne napisy na żywo (zarówno w audytorium jak i w transmisji on-line) oraz pętla indukcyjna.
Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta.
W sprawie asysty oraz informacji o dodatkowych potrzebach prosimy o kontakt: a.dabrowa@muzeumslaskie.pl.
Wskazówki dojazdu oraz szczegółowy opis dostępności znajduje się w dokumencie „Dostępność i dojazd”.

Program:

09.00 do 09.30 wprowadzenie, moderacja

09.30 do 10.30 I blok osoby Głuche posługujące się językami migowymi

10.30 do 11.30 II blok osoby słabosłyszące

11.30 do 12.30 III blok osoby głuchoniewidome

12.30 do 13.00 IV blok osoby słyszące

13.00 do 13.30 przerwa na lunch

13.30 do 15.00 moderowana dyskusja samorzeczników i pytania od publiczności.

Miejsce: audytorium.

Wstęp wolny.

Kontakt:

Dagmara Stanosz d.stanosz@muzeumslaskie.pl, tel. 690455917

Michał Justycki m.justycki@muzeumslaskie.pl + konta