Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy Państwa do udziału w seminariach upowszechniających dotyczących Standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością. Zaproszenie to kierujemy przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Seminaria realizowane są w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” – numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner), Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner), PFRON (Partner) i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).

Seminaria realizowane są w formie stacjonarnej, w największym i najlepiej skomunikowanym mieście każdego z następujących województw:

•    17.10.2023 r. pomorskie – Gdańsk
•    24.10.2023 r. podlaskie – Białystok
•    24.10.2023 r. małopolskie – Kraków
•    17.11.2023 r. mazowieckie – Warszawa
•    17.11.2023 r. podkarpackie – Rzeszów
•    18.11.2023 r. śląskie – Katowice
•    24.11.2023 r. łódzkie – Łódź
•    27.11.2023 r. warmińsko-mazurskie – Olsztyn

Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium  jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona, Nie możemy zapewnić udziału wszystkim, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy. O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium poinformujemy Państwa w oddzielnej wiadomości. Wtedy też prześlemy dokładny adres miejsca, w którym odbywać będzie się seminarium.

Prosimy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny, który znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/P6nRC48r3QtKj5518

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji: Magda Wójkiewicz (magdalena.wojkiewicz@psoni.org.pl), nr. tel: w godzinach 9.00 – 15.00 22 848 03 44 wew. 116

By pobrać program seminarium kliknij w ten link