Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”, podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyły się w czerwcu, lipcu oraz wrześniu bieżącego roku.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą

Spotkanie wieńczące konsultacje społeczne projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, zatytułowane „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce– dalsze wyzwania”, będzie okazją do podsumowania dotychczasowych prac, zaprezentowania wniosków z odbytych już konsultacji społecznych, a także będzie polem do dyskusji na temat kierunków przyszłych działań.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 19 października 2023 w godz. 10:00 – 15:00.  

Zachęcamy do zapisów poprzez formularz: 

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania” spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne 19.10.2023

Do osób, które otrzymają potwierdzenie udziału w spotkaniu, zostanie wysłany osobny mail z adresem miejsca wydarzenia.  

Informacja o konferencji znajdują się na stronie:

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”. Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

Załącznik: Plan Spotkania